Opkrævninger fra Rideklubben Hadsund foregår via betalingskort ex. Dankort den 1. i måneden.

Der fremsendes kvittering for trækket pr. mail.

Der betales forud for de fleste ydelser.

Der gives ikke refusion i prisen for evt. ridetimer man ikke møder op til.

Afmeldinger af ydelser skal ske pr. mail til rideklubbenhadsund@gmail.com senest den 15. i måneden, for at kunne træde i kraft den efterfølgende måned.

Spørgsmål angående betaling, fakturaer osv. bedes rettet til  rideklubbenhadsund@gmail.com